Prodej unikátního souboru hostorického dvora Kalec s pozemky 237 ha zajistila v roce 2013 společnost FARMY.CZ - kancelář specializovaná na prodej zemědělských nemovitostí v ČR

Úvodní informace

Předmětem nabídky byl barokní hospodářský dvůr Kalec a navazující zemědělské, lesní a jiné pozemky o celkové výměře cca 237 ha. Nemovitosti se nacházejí v okrese Plzeň-sever, mezi obcemi Žihle a Mladotice v nadmořské výšce cca 530 m n.m.. Dvůr je situován v krajině naprosto samostatně, mimo dohled od obcí či jakékoliv jiné zástavby.

Kalec a okolí - kliknutím zvětšit

Budovy dvora

Jedná se o uzavřený barokní dvůr s obytnými i hospodářskými budovami. Centrální část dvora tvoří obytný zámeček, na který po obou stranách navazují hospodářská křídla dvora. U většiny budov je zachován původní vzhled a charakter, pouze levé křídlo je částečně přebudováno.

Budovy dvora prošly v průběhu posledních let citlivou venkovní rekonstrukcí a jsou ve velmi dobrém stavu. Vnitřní prostory na rekonstrukci teprve čekají.

Objekt je napojen na elektřinu, rozvod vody je zajištěn ze studní.

Nemovitosti jsou památkově chráněné.

Pozemky

Mapa pozemků - kliknutím zvětšit

Součástí prodeje byly pozemky o celkové výměře cca 237 ha nacházející se v katastrálním území Kalec (197 ha) a katastrálním území Černá Hať (40 ha). Pozemky navazují na areál hospodářského dvora a část zasahuje do přírodního parku Horní Střela. Charakter pozemků je mírně zvlněný.

Lokalita

Nemovitosti se nacházejí v nádherné krajině severního Plzeňska na okraji přírodního parku Horní Střela. Hluboké údolí řeky Střely s typickými lesními porosty na skalnatých svazích je vyhledávanou turistickou oblastí. Severní Plzeňsko je kraj velmi rozmanitý skýtající mnoho možností pro návštěvníky různých povah a různých zájmů.

Historicky se jedná o kraj s množstvím zejména barokních památek, klášterů, kostelů i zámečků. Je s nimi spojováno především Plasko s cisterciáckým klášterem, založeným v roce 1145 a ovlivňujícím dějiny zdejšího kraje až do konce 18. století.

PRODÁNO
FARMY.CZ s.r.o.
tel.: 220 922 711
e-mail: info@farmy.cz
web: www.farmy.cz

© KALEC 2009 - připravila společnost FARMY.CZ